Indonesia có thể bị loại ở SEA Games vì thẻ phạt

73
16/08

BẮN CUNG (3 dây đơn nữ)

Kiều Oanh

SEA games 29 - Huy chương bạc

17/08

BẮN CUNG (3 dây đồng đội nữ)

Ngọc Huyền – Nhật Lệ – Kiều Oanh

SEA games 29 - Huy chương bạc

18/08

BẮN CUNG (3 dây đồng đội nam – nữ)

Kiều Oanh – Tiến Cương

SEA games 29 - Huy chương đồng

19/08

ĐIỀN KINH (Marathon nữ)

Hoàng Thị Thanh

SEA games 29 - Huy chương bạc

20/08

WUSHU – Kiếm thuật nữ

Dương Thúy Vi

SEA games 29 - Huy chương vàng

20/08

WUSHU – Côn thuật nữ

Hoàng Thị Phương Giang

SEA games 29 - Huy chương vàng

20/08

BÓNG BÀN – đôi nam nữ

Đinh Quang Linh & Mai Hoàng Mỹ Trang

SEA games 29 - Huy chương đồng

20/08

WUSHU – nam quyền nữ

Nguyễn Thục Anh

SEA games 29 - Huy chương đồng

20/08

BẮN CUNG – cung 1 dây cá nhân nam

Chu Đức Anh

SEA games 29 - Huy chương vàng

20/08

THỂ DỤC DỤNG CỤ

Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng và Trần Đình Vương

SEA games 29 - Huy chương vàng

21/08

WUSHU – thương thuật nữ

Dương Thúy Vi

SEA games 29 - Huy chương vàng

21/08

XE ĐẠP – đua vòng tròn

Nguyễn Thị Thật

SEA games 29 - Huy chương vàng

21/08

WUSHU – nam đao & nam côn

Nguyễn Quốc Khánh

SEA games 29 - Huy chương bạc

21/08

ĐẤU KIẾM – kiếm chém nam

Vũ Thành An

SEA games 29 - Huy chương vàng

21/08

BƠI – 50m ngửa

Lê Nguyễn Paul

SEA games 29 - Huy chương đồng

21/08

BƠI – 200m bướm nữ

Lê Thị Mỹ Thảo

SEA games 29 - Huy chương bạc

21/08

BƠI – 400m tự do nam

Nguyễn Hữu Kim Sơn

SEA games 29 - Huy chương đồng

21/08

BƠI – 100m ngửa nữ

Nguyễn Thị Ánh Viên

SEA games 29 - Huy chương vàng

21/08

BƠI – 50m bướm nam

Lê Nguyễn Paul

SEA games 29 - Huy chương đồng

22/08

BẮN CUNG – Cung 1 dây đồng đội nam nữ

Hoàng Văn Lộc, Lộc Thị Đào

SEA games 29 - Huy chương đồng

23/08

THỂ DỤC DỤNG CỤ – Đơn môn nam – Nhảy chống, Xà kép, Xà đơn

Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng , Trần Đình Vương

SEA games 29 - Huy chương vàng

1GOM – Tổng Hợp Nguồn Internet

LEAVE A REPLY