Game Pikachu động vật

Hướng dẫn chơi game: Game Pikachu động vật

Nhiệm vụ của bạn là nối các thẻ hình giống nhau thành cặp. Bạn vượt qua bài  khi đã nối toàn bộ hình.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.